అక్రమంగా రవాణా చేస్తున్న రేషన్ బియ్యం

పల్నాడు జిల్లా గుడివాడ టైమ్స్

నూజండ్ల మండలం నాగిరెడ్డిపల్లె లో రెండు ఆటో ల్లో తరలిస్తున్న రేషన్ బియ్యం ను స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు.

నూజండ్ల మండలం నాగిరెడ్డిపల్లె లోని ఒక రైస్ మిల్లు కు రెండు ఆటో ల్లో అక్రమంగా తరలిస్తున్న సూమారు 130 బస్తాల రేషన్ బియ్యం ను స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.