మంగళగిరి రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ ను ముట్టడించిన ఆత్మకూరు చిట్టిల వ్యాపారి శ్రీనివాసరావు బాధితులు..

డబ్బు విషయమై మాట్లాడదామని పిలిపించి మహిళలమైన మాపై దాడి చేయడంతో అడ్డు వచ్చిన మా వాళ్ళ పై కేసులు పెట్టి అరెస్టు చేయించారు..

తమకు న్యాయం చేయాలి తమ వారిని అదుపులోకి తీసుకున్న ఆరుగురిని విడిచి పెట్టాలి అని స్టేషన్ ముందు నిరసన తెలియజేస్తున్న బాధితులు..

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.