బెంగళూరు: ఆన్‌లైన్‌ స్నేహితులతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని పోలీసులు ఎన్ని హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నప్పటికి.. పెద్దగా ప్రయోజనం లేకుండా పోతుంది. సమాజంలో ఈ తరహా కేసులు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయి. బెదిరింపులకు పాల్పడే వారిలో ఆడా, మగా అనే తేడా లేదు. తాజాగా ఈ కోవకు చెందిన కేసు ఒకటి బెంగళూరులో వెలుగు చేసింది.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.